Cổng Soát Vé Khu Du Lịch – Đà Lạt Tiên Cảnh

Cổng kiểm soát khu du lịch

CỔNG SOÁT VÉ KHU DU LỊCH-ĐÀ LẠT TIÊN CẢNH

Cổng tripod được ứng dụng vào soát vé cổng khu du lịch. Giúp kiểm soát vé được chặt chẽ hơn, Tránh thất thoát doanh thu trong việc kinh doanh.

Dưới đây là 1 vài hình ảnh tại công trình lắp đặt:

Hình ảnh: tay xoay kiểm soát vé khu du lịch
Hình ảnh: tay xoay kiểm soát vé khu du lịch
Hình ảnh: tay xoay ba càng tại tp. đà lạt
Hình ảnh: tay xoay ba càng tại tp. đà lạt
Hình ảnh: giá cổng tay xoay tại đà lạt
Hình ảnh: giá cổng tay xoay tại đà lạt
Hình ảnh: tripod kiểm soát khu du lịch
Hình ảnh: tripod kiểm soát khu du lịch
Hình ảnh: tay xoay giá rẻ tại Lâm Đồng
Hình ảnh: tay xoay giá rẻ tại Lâm Đồng
Đánh giá
<---zalo-rung-lac--->
Kim Tiền
Chat ngay
Hữu Quốc
Chat ngay