BARRIER BS-306

Liên hệ

Thanh chắn cổng cơ quan, trường học, bệnh viện, Khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp… Kết hợp hệ thống kiểm soát xe tự động…

0909 418 921
097.435.7173 0283.636.0468