THANH CHẮN BARRIER CẦN THẲNG

Liên hệ

Barrier chắn cổng cơ quan, trường học, chung cư, khu công nghiệp, nhà máy…

Ngoài ra, barie còn được kết hợp trong hệ thống kiểm soát xe thông minh, hệ thống tự động trong chung cư, cổng đơn vị.

0909 418 921
097.435.7173 0283.636.0468