RAY CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG

Liên hệ

Thanh ray răng cưa là một phụ kiện không thể thiếu trong hệ cổng trượt. Thanh ray được thiết kế với nhiều răng cưa, kết nối với bánh răng mô tơ cổng tạp thành 1 hệ chuyển động hợp nhất.

0909 418 921
097.435.7173 0283.636.0468